Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – Superfast Broadband

Το Kουπόνι Yπερυψηλής Eυρυζωνικότητας (SFBB) αποτελεί παρέμβαση του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς 2014-2020» που σχεδιάσθηκε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Στόχος της δράσης

Η ενίσχυση ζήτησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών πρόσβασης σε υπερυψηλές διαδικτυακές ταχύτητες από 100 Mbps έως 1 Gbps, με το επιδοτούμενο «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας» (Voucher) για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος της χώρας και τη βελτίωση των επιδόσεων της στον ψηφιακό χάρτη ΕΕ, καθώς και την εξοικείωση των πολιτών με τα δίκτυα επόμενης γενιάς.

Η Δράση SFBB εντάσσεται σε ένα σύνολο έργων του ΥΨΗΠΤΕ, τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στη σύγκλιση και εναρμόνιση της χώρας με την Digital Agenda for Europe – DAE 2020 της ΕΕ, αλλά και το Σχέδιο Gigabit Society 2025 το οποίο θέτει φιλόδοξους στόχους συνδεσιμότητας (ταχύτητες της τάξης του 1Gbps, έναντι 100Mbps που προέβλεπαν οι στόχοι του 2020) και ανάπτυξη δικτύων 5G.

Η Δράση αναμένεται να δημιουργήσει την κρίσιμη μάζα χρηστών για την υιοθέτηση και επέκταση ευρυζωνικών υπηρεσιών νέας γενιάς στην Ελλάδα, ξεκολλώντας τη χώρα από την τελευταία θέση (28η) στην κατάταξη των χωρών της Ε.Ε. στη χρήση δικτύων επικοινωνιών υπερυψηλής ταχύτητας από νοικοκυριά (0,01% των νοικοκυριών).

Το δίκτυο παροχής ευρυζωνικών SFBB υπηρεσιών είναι, προς το παρόν, διαθέσιμο σε 13 Δήμους της χώρας, οι οποίοι ανήκουν στους Νομούς Αττικής, Πειραιώς, Μεσσηνίας, Λάρισας και Θεσσαλονίκης.

Με τις SFBB υπηρεσίες εκτιμάται ότι, κατά τη διάρκεια του 2019, θα αποκτήσουν διαδικτυακή πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες περίπου 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Υπηρεσίες SFBB

Περιλαμβάνει τη λιανική υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών οποιασδήποτε μορφής (1, 2, 3 ή 4-play), όπου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία:

  • Ο απαραίτητος τερματικός εξοπλισμός (modem/router) για τη λειτουργία της
  • Η πρόσβαση στο Internet με πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps

Παροχές

Εφάπαξ έκδοση Voucher αξίας 360 € για κάθε ωφελούμενο πολίτη, το οποίο καλύπτει:

  • Διαδικτυακή σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας: 13€ το μήνα για διάστημα 24 μηνών
  • Εφάπαξ κόστος σύνδεσης: 48€

Αποδέκτες της δράσης

1. Πολίτες (οικιακοί καταναλωτές και επιτηδευματίες)

2. Εγγεγραμμένοι και Πιστοποιημένοι στον κατάλογο της δράσης Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι (με εγκεκριμένη άδεια από την ΕΕΤΤ για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην κατηγορία Β0104)

Διάρκεια Υλοποίησης – Περίοδος υποβολής Αιτήσεων

Ωφελούμενοι πολίτες: 04.06.2018 – 31.03.2020

Γεωγραφικές περιοχές κάλυψης

Επειδή οι ευρυζωνικές υπηρεσίες αφορούν σε ολόκληρη τη χώρα, ο ιστότοπος θα εμπλουτίζεται συνεχώς με τις περιοχές όπου θα είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες, όπως προκύπτουν από τη σταδιακή ανάπτυξη νέων ιδιωτικών δικτύων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Έναρξη εγγραφής – Διαθεσιμότητα υπηρεσιών SFBB

Από 04.06.2018 είναι δυνατή η εγγραφή των πολιτών στον ιστότοπο της δράσης, https://www.sfbb.gr/. Για την απόκτησή της συνιστάται η εκ των προτέρων και σε τακτά χρονικά διαστήματα πλοήγηση στον ιστότοπο και διερεύνηση διαθεσιμότητας της παροχής υπηρεσιών SFBB στην περιοχή κατοικίας τους ή δραστηριοποίησής τους.

Διαδικασία για τη λήψη των υπηρεσιών

  • Έκδοση του voucher με χρήση των διαπιστευτηρίων (username/password) του πληροφοριακού συστήματος «TAXISNET» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
  • Εξαργύρωσή του στον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο της επιλογής τους

Προϋπολογισμός της Δράσης: 50.000.000 € (με δυνατότητα επέκτασής του ανάλογα με τη ζήτηση)

Χρηματοδότηση:

Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων

Φορέας πρότασης και λειτουργίας της δράσης

Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Υλοποίηση δράσης

Από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Φορέας υποστήριξης λειτουργίας της δράσης:

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ)

Γραφείο Αρωγής Χρηστών: 215 -215 78 48, 

Ενημερωτικό φυλλάδιο SFBB

SFBB Inforgraphic

Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – Superfast BroadbandNGA_Poster_50x70_Low