Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υποστήριξης Ευρυζωνικότητας

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την προώθηση του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη προχώρησε στη σύσταση ενός δικτύου «Γραφείων Ευρυζωνικότητας» (Broadband Competent Offices – BCO’s) στα Κράτη-Μέλη.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υποστήριξης Ευρυζωνικότητας προωθεί και υποστηρίζει τα επιτεύγματα των στόχων της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς 2020 και τους στόχους της Κοινωνίας των Gigabit 2025 («2025 Gigabit Society»).

Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, ακόμη και σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητα, επιτρέποντας σε όλους να επωφεληθούν ισότιμα από όλες τις διαθέσιμες διαδικτυακές ευκαιρίες, όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και το επιχειρείν.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υποστήριξης Ευρυζωνικότητας αναμένεται να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών.

Κατά την εναρκτήρια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υποστήριξης Ευρυζωνικότητας, ο Επίτροπος για την Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη Phil Hogan, η Επίτροπος για την Περιφερειακή και Αστική Πολιτική Corina Crețu και η Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία Mariya Gabriel έκαναν μια κοινή δήλωση: «Όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται από ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα, ειδικά στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες είναι λιγότερο ελκυστικές για τους επενδυτές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην καλή διασύνδεση και στηρίζει την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων σε 18 εκατομμύρια πολίτες αγροτικών περιοχών μέχρι το 2020. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υποστήριξης Ευρυζωνικότητας με τα περιφερειακά γραφεία που έχει συστήσει στα κράτη μέλη αποτελεί σημαντικό βήμα για τη γεφύρωση της χρηματοδότησης με πιθανούς επενδυτές, δημόσιες αρχές και πολίτες. Τα κατά τόπους γραφεία πρέπει να εργαστούν σε συγκεκριμένα ζητήματα και να βοηθήσουν επιτόπου με επαγγελματικά προσαρμοσμένες συμβουλές για την ενίσχυση των ευρυζωνικών επενδύσεων. Ξεκινήσαμε επίσης μια δέσμη εργαλείων για την επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας και τη διευκόλυνση των επενδύσεων στις αγροτικές περιοχές. … Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τις αγροτικές μας κοινότητες ισχυρές και βιώσιμες, παράλληλα με το πρόσθετο όφελος από τη μείωση της επιβάρυνσης στις πόλεις μας, πρέπει να κάνουμε περισσότερα και πρέπει να τα κάνουμε ταχύτερα».

Σε κάθε κράτος-μέλος λειτουργεί ένα εθνικό BCO, το οποίο αποτελεί το σύνδεσμο της χώρας με το ευρωπαϊκό δίκτυο των BCOs, αλλά και τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ευρυζωνικότητας.

Επιπλέον, μπορεί να συστήνονται τοπικά BCO για την προώθηση της ευρυζωνικότητας σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.

Στους στόχους των BCOs περιλαμβάνονται (ενδεικτικά):

  • Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των επενδύσεων σε ευρυζωνικές υποδομές,
  • Η προώθηση της υλοποίησης της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, μέσω της επιτάχυνσης δημοσίων επενδύσεων στον τομέα της ευρυζωνικότητας (συμπεριλαμβανομένων πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ERDF και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης EAFRD);
  • Η υποστήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με την προώθηση της ευρυζωνικότητας,
  • Η αποτύπωση της ευρυζωνικής κάλυψης, της ποιότητας υπηρεσιών, της διείσδυσης, των επενδυτικών πλάνων κλπ.;
  • Η υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση ευρυζωνικών έργων,
  • Η διευκόλυνση και ο συντονισμός της συνεργασίας της χώρας με ευρωπαϊκές υπηρεσίες (π.χ. EIAH, Jaspers, DG REGIO, DG AGRI, DG COMP, DG CONNECT)
  • Η προώθηση της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων

Για τη χώρα μας το εθνικό BCO είναι η Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΠΔ 82, ΦΕΚ Α’ 117/2017).

Το ευρωπαϊκό δίκτυο των BCOs βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις σχετικές δραστηριότητες.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού δικτύου BCOs είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-competence-offices

Τα στοιχεία των BCOs των κρατών μελών είναι διαθέσιμα εδώ και τα στοιχεία επικοινωνίας ελληνικού BCO είναι:

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών:

Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου,

Καλλιθέα, Τ.Κ. 101 63 Αθήνα

Τηλ: +30 210 909 8890

e-mail: [email protected]