ΔΡΑΣΕΙΣ

27|02|2019

Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας

Στόχος της δράσης: Η δράση αποτελεί την πλέον σημαντική παρέμβαση του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόμενης Γενιάς 2014-2020» με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας ευρυζωνικών υπηρεσιών […]
27|02|2019

Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές – Rural Broadband

Το έργο με τίτλο «Aνάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές» είναι μια εθνική πρωτοβουλία που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους. Αποτελεί δράση […]
27|02|2019

Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας

Το Kουπόνι Yπερυψηλής Eυρυζωνικότητας (SFBB) αποτελεί παρέμβαση του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς 2014-2020» που σχεδιάσθηκε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου […]